Uw zaken gewoon op orde

Harmony Vermogensbeheer besteedt veel aandacht aan uw persoonlijke situatie als DGA, directeur of grootaandeelhouder, want ook in zaken gaat het om personen en persoonlijke belangen. U krijgt gegarandeerd te maken met administratie en de fiscus, of het nou om een holding, een pensioenvennootschap of een werkmaatschappij met personeel gaat. Daarbij is een (financieel) verband met uw privésituatie vrijwel altijd aanwezig.

Hoe uw situatie er ook uitziet, uw zaak is onze zaak. Wij zijn beschikbaar wanneer het u uitkomt en leveren een compleet pakket met administratieve , financiële en fiscale diensten. Daarbij houden we uw persoonlijke omstandigheden altijd in het oog.

De voordelen

Efficiënt
Wij kijken zowel naar de toekomstige ontwikkelingen van uw vermogen als naar de fiscale aspecten die in het verleden zijn ontstaan en de toekomst kunnen beïnvloeden. Want elk vermogen heeft een verleden en een toekomst.

Spelen zaken als pensioen, vastgoed, beleggingen, dividend, rekening-courant en lenen van de BV al bij uw onderneming? Dat kan ook privé gevolgen hebben.

Breng uw financiën zo veel mogeijk in één hand bij Harmony. Voor u kan dit grote voordelen opleveren. Wij kunnen hierdoor efficiënter werken en dat scheelt u en ons tijd,  En het scheelt u geld, omdat we ons voordeel graag aan u teruggeven. Daarnaast hoeft u nog maar met één persoon contact te houden.

Harmony Vermogensbeheer werkt voor de onderneming én de ondernemer!

Reken op ons, dat geeft rust
Wij besparen u tijd en geld, maar belangrijker nog: brengen rust in uw zaken. Harmony Vermogensbeheer uit Aalsmeer coördineert en bewaakt uw financiële-, fiscale- en erfrechtelijke zaken centraal vanaf één plek. U bepaalt zelf wat u bij ons neerlegt en welke zaken u liever zelf beheert. Voor meer informatie belt u 0297-381499, of vul ons contactformulier in.

Dit doen we voor u:

  • Het samenstellen van de jaarrekening
  • Salaris- en pensioenadministratie
  • Verzorgen van aangifte omzetbelasting, loonheffing, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting
  • Verzorgen van publicatieverslagen voor Kamer van Koophandel
  • Het uitvoeren van controlewerkzaamheden van een door u zelf gevoerde administratie

  • Financiële risicoanalyse en vermogensplanning
  • Opstellen en bewaken financiële vermogenspositie
  • Administratieve en fiscale advisering
  • Ondersteuning en inrichting van uw administratie
  • Oprichting BV-Administratie verwerken